Szanowni Państwo,
rok akademicki 2015/2016, przebiegać będzie pod znakiem Jubileuszu naszej Uczelni. W dniu 8 marca 2016 r. minie 20 lat od kiedy powołana została do życia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Obchody Jubileuszu to nie jedyny dla nas powód do dumy. Z przyjemnością pragnę podkreślić, iż decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ, otrzymał uprawnienia doktorskie, w perspektywicznej dyscyplinie nauk o mediach. Tym samym nasza Uczelnia zyskała status uczelni akademickiej.

Nie sposób, aby w tym krótkim, jubileuszowym słowie odnotować wszystkie ważne wydarzenia 20-letniej historii naszej Uczelni. Minione lata to niewątpliwie czas doniosłych osiągnieć, ale i ciężkiej, wymagającej poświęceń pracy. Gdy jednak sięgam pamięcią wstecz i myślę o jednym z najważniejszych projektów swojego życia – o Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – nasuwa mi się refleksja, że nie zmarnowaliśmy danego nam czasu. Dziś, u progu Jubileuszu, nadszedł stosowny moment, by spojrzeć wprzeszłość i ocenić nasz dorobek.

Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że od samego początku, dążyliśmy do tego, aby przy zachowaniu tradycji akademickiej - WSIiZ była Uczelnią nowoczesną i międzynarodową, która z jednej strony pielęgnuje wartości akademickie, z drugiej zaś podejmuje wyzwania XXI wieku, kształcąc studentów otwartych na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. 20 lat temu wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. I nie było. Ale dzięki wytrwałości, ciężkiej pracy, talentom wielu ludzi oraz znakomitej kadrze naukowo-dydaktycznej, udało nam się stworzyć Uczelnię, w której obecnie, na czterech wydziałach kształci się kilka tysięcy studentów, w tym prawie 1800 studentów obcokrajowców, pochodzących z ponad 20 krajów świata.

Od początku istnienia inwestujemy w nowoczesne technologie informatyczne, które ułatwiają pracę i studiowanie. Proces dydaktyczny zorganizowaliśmy w taki sposób, by studenci byli dobrze przygotowani do pracy. Prowadzimy liczne badania naukowe, a z naszych laboratoriów mogą korzystać firmy współpracujące z uczelnią. Największe i najlepsze firmy z Podkarpacia pomagają nam realizować programy nauczania, które wyposażają naszych studentów w praktyczne umiejętności. Każdy obszar działalności – dydaktyka, badania, międzynarodowość czy w końcu współpraca z otoczeniem – składa się na obecną, dobrą pozycję Uczelni.

Dlatego, z nieskrywaną dumą mogę powiedzieć, że kiedy myślę o naszej przeszłości, czuję satysfakcję. Traktuję to jednak jak zobowiązanie na przyszłość.

Jubileusz, to także doskonała okazja, aby podziękować tym wszystkim, którzy swoją ciężką pracą, talentem czy zwykłą ludzką życzliwością przyczynili się do zbudowania obecnej pozycji naszej Uczelni. Chciałbym podkreślić słowo „naszej”. To nasze wspólne dzieło. Każdy z pracowników, studentów, absolwentów, parterów biznesowych czy gości, sprawił, że rzeszowska WSIiZ, to nie tylko nowoczesna infrastruktura, szanowana instytucja, nagrody i wyróżnienia czy też dobre miejsca w ogólnopolskich i globalnych rankingach. To przede wszystkim Ludzie. Pełni pasji, zaangażowania i wiary, że to co robią ma sens i wartość. Tym właśnie Osobom pragnę podziękować najpiękniej i do nich skierować słowa głębokiej wdzięczności i uznania.

Wyrażam głęboką nadzieję, że Jubileusz 20-lecia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie stanie się świętem całej społeczności akademickiej naszej Uczelni. W programie Roku Jubileuszowego zaplanowano szereg wydarzeń o charakterze naukowym, rozrywkowym i kulturalnym. W ciągu najbliższego roku akademickiego odbędą się debaty, wykłady otwarte i seminaria naukowe, a także wydarzenia integrujące społeczność akademicką WSIiZ. Korzystając z okazji, już dzisiaj serdecznie zapraszam do udziału w tych wydarzeniach. Ufam, że wspólnie będziemy mogli nie tylko podsumować minione 2 dekady i cieszyć się z obecnej pozycji Uczelni, ale razem, dzieląc się cennym doświadczeniem, będziemy mogli nakreślić obszary jej dalszego rozwoju. Jestem przekonany, że obchody jubileuszowe nie zamykają ważnego okresu dynamicznego rozwoju naszej Uczelni, ale otwierają nową, bardzo ważną kartę historii. Ostatnio otrzymane uprawnienia doktorskie, które nadają nam status uczelni akademickiej, potwierdzają, że dbamy o wysoką jakość i nie spoczywamy na laurach.

Rektor
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek

W ciągu 20 lat działalności, WSIiZ stała się znana jako uczelnia nowoczesna i międzynarodowa. W nawiązaniu do akademickiej tradycji, od początku działalności dużą wagę przywiązywaliśmy do rozwoju nauki i optymalizacji procesu kształcenia. Do realizacji tych celów wykorzystywaliśmy i nadal wykorzystujemy zaawansowane technologie w zarządzaniu i obsłudze studentów oraz w procesie dydaktycznym.

Od początku istnienia staramy się korzystać z doświadczeń najlepszych zagranicznych szkół wyższych. Otwartość na świat i inwestycje w rozwój technologiczny, pozwoliły stworzyć Uczelnię, która w skali ogólnopolskiej wyróżnia się nowoczesnością i jest w czołówce pod względem międzynarodowości. Obecnie w WSIiZ kształci się blisko 6000 tys. studentów, w tym około 1800 studentów cudzoziemców pochodzących z ponad 20 krajów świata. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia naszej Uczelni są m.in. czołowe lokaty w międzynarodowym rankingu U-Multirank 2015, czy Universum Talent Research 2015.

Od początku istnienia, WSIiZ ciągle reorganizuje proces badawczy i dydaktyczny, zmienia swoje struktury i metody zarządzania nimi. Stawiamy tu na nowatorskie rozwiązania.

Tym, co wyróżnia WSIiZ spośród innych uczelni jest doświadczenie we współpracy z firmami oraz praktyczne podejście biznesowe. Stworzyliśmy bogatą sieć współpracy z wieloma wiodącymi ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami. Nasze działania nie ograniczają się tylko do Polski, równie intensywnie działamy poza granicami kraju. Warto podkreślić, iż obecnie już ponad 50% przychodów naszej Uczelni stanowią przychody z działalności pozadydaktycznej. Z jednej strony daje to Uczelni stabilność, a z drugiej ogromne, użyteczne doświadczenie płynące ze współpracy ze sferą gospodarczą i społeczną. Jest to konieczne, żeby kształcić praktycznie i efektywnie.

20-letnie doświadczenie WSIiZ, otwartość na świat i dążenie do ciągłego doskonalenia, pozwalają nam ufać, że zapiszemy jeszcze wiele ważnych kart, istotnych nie tylko z punktu widzenia Uczelni czy otoczenia zewnętrznego, ale przede wszystkim jej studentów i absolwentów.Zobacz wydarzenia z roku:
Uczelnia dziś

Jedyna uczelnia niepubliczna

W dobie społeczeństwa informacyjnego i silnie zmediatyzowanej rzeczywistości coraz trudniej jest wskazać obszary społecznej aktywności, w których nie występują związki z zarządzaniem informacją, mediami masowymi. WSIiZ jest jedyną uczelnia niepubliczną i jedną z czterech w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o mediach.

55 tys. absolwentów

55000 osób to małe miasteczko. Liczba absolwentów pokazuje skalę i siłę oddziaływania Uczelni. Tak wielu młodych ludzi zaufało nam, chciało uczyć się od nas, korzystać z naszych doświadczeń. To dzięki naszym absolwentom wiemy, że nasza praca ma sens.

20 krajów świata

Żyjemy w czasach, w których globalizacja stała się dotykalnym faktem. Kształcenie się w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku pozwala na zdobycie właściwej perspektywy. Dzięki temu, nasi studenci i absolwenci są świadomymi obywatelami współczesnego świata.

84 nowoczesne laboratoria

Wykształcenie praktyczne to dziś konieczność. Realne umiejętności można pozyskać jedynie w realnych warunkach. Profesjonalne, zaawansowane laboratoria, będące podstawą bazy dydaktycznej, dają wiedzę i umiejętności w 100% przekładalne na rynkowe zapotrzebowanie.

100 tys. wydanych certyfikatów

Uznawane na całym świecie certyfikaty są realnym potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji. Wydawane przez niezależne ośrodki legitymizują wysoką jakość kształcenia. Są dowodem na to, że WSIiZ wie, co to znaczy kształcić praktycznie na wysokim poziomie.

Jubileusz 20-lecia WSIiZ
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017 zakończyła obchody jubileuszowe. W gronie Władz Uczelni, przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego WSIiZ oraz zaproszonych Gości, społeczność akademicka WSIiZ rozpoczęła kolejny okres zapisywania ważnych kart historii.
- 3.06.2016 r. -
Uroczystość odbędzie się w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej. Program uroczystości przewiduje m.in. nadane Tytułów Honorowego Profesora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, wręczenie Medali Zasłużony dla WSIiZ Bene meritus de Academia. Ponadto, instytucje aktywnie współpracujące z uczelnią otrzymają tytuł „Przyjaciel Uczelni”. Galę zwieńczy recital Hanny Banaszak.
- 21.04.2016 r. -
- 13.04.2016 r. -
Zdaniem wielu socjologów współczesny świat wkroczył w Erę Informacji. Z jednej strony świat stał się wyjątkowo łatwo dostępny, z drugiej ogromna ilość informacji i szybkość ich przekazywania, powoduje chaos i szereg zagrożeń. Jak więc ocenić Erę Informacji? Udział w dyskusji wzięli: prof. Jerzy Olędzki, prof. Tomasz Goban-Klas, red. Piotr Mucharski oraz ks. prof. Józef Kloch.
- 8.03.2016 r. -
Dokładnie w 20-rocznicę powołania WSIiZ w Rzeszowie odbyło się Jubileuszowe Posiedzenie Senatu i Konwentu. Uroczystość połączona została z otwarciem wystawy „20 lat Uczelni – wystawa fotografii ze zbiorów WSIiZ” oraz wmurowaniem kapsuły czasu. Ponadto, uczestnicy wydarzenia wysłuchali jubileuszowego koncertu Chóru Akademickiego VOX COELESTIS pod dyrekcją Pani Agnieszki Tomaszek.
Patroni honorowi
Patroni medialni
Partner strategiczny
Partnerzy
Kontakt
Biuro ds. Organizacji i Współpracy Zewnętrznej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

e-mail: bow@wsiz.rzeszow.pl
tel.: 17 866 11 38, 17 86 61 401, 17 86 61 254